Kotel na sekanceHerz BioFire BioControl
Kotel na lesne sekance in pelete 500 - 1000 kW

Pri velikih projektih je odgovor BioFire

Z možnostjo kaskadnega priklopa ustvarjamo projekte do 2000 kW

 • kotel v modularnem načinu gradnje
 • hitra montaža s popolnoma predizdelanimi moduli
 • majhna masa ogrevalnika (brez šamota, vodovodeča zgorevalna komora) -
  s tem hitra pripravljenost zmogljivosti
 • najmanjše vnosne mere, ekstremno kompaktni način gradnje
 • stopničasta rešetka z 2 krmiljenima conama
 • avtomatično čiščenje gorilne komore in cevnega toplotnega izmenjevalnika
 • primeren za obratovalni tlak 6 bar
 • možnost avtomatičnega iznašanja pepela k zunanjim polnilnim posodam
 • uporabna goriva:
  – peleti po ÖNORM M 7135, pečat kvalitete DINplus ali Swisspellet
  – sekanci G30-G50/W40 po ÖNORM M 7133
 • IBS preizkušena varnost
  (Institut za tehniko zaščite pred ognjem in raziskave varnosti)

 

 

   

 

Prerez kotla in sestavni deli


 1. Modul zgorevalnega prostora
 2. Modul toplot. izmenjevalnika
 3. Regulacija BioControl 3000
  centralna regulacijska enota
 4. Vmesna posoda
  z jaškom, dvojnim potisnim polžem in zapornim slojem goriva
 5. Avtomatični vžig
  z ventilatorjem za vroč zrak
 6. Zgorevalna komora
  iz ognjevarnega betona SiC (temperaturno obstojen do 1550°C), s stopničasto rešetko (2-coni) iz robustne kromove jeklene litine.
  Potisne intervale goriva in 2 coni primarnega zraka je možno krmiliti ločeno.
  Palice rešetke lahko menjamo posamezno.
  Zgorevalna komora razpolaga z 2 sekundarnima zračnima conama.
 7. Stoječi cevni izmenjevalnik toplote
  z vključenimi turbulatorji in čistilnim mehanizmom
 8. Avtomatični nadzor dimnih
  plinov in nadzor zgorevanja
  s krmiljenjem Lambda sonde
 9. Sesalnovlečni ventilator (na ciklonu), krmiljen s frekvenčnim pretvornikom
  s podtlačno regulacijo v zgorevalnem prostoru
 10. Polž za iznašanje pepela
  iz modula zgorevalnega prostora vklj. s strgalnim dnom potisne palice
 11. Polž za iznašanje pepela
  iz modula toplotnega izmenjevalnika
 12. Posode za pepel s kolesi omogočajo enostavno in udobno praznjenje pepela.
  V opciji je možno centralno iznašanje pepela
 13. Priključek vtoka možen na obeh straneh
 14. Priključek povratka možen na obeh straneh nasproti priključku vtoka in povratka
  se nahaja hidravlična povezava med modulom zgorevalnega prostora in
  modulom toplotnega izmenjavalnika
 15. Učinkovita toplotna izolacija za najmanjπe sevalne izgube

Centralni iznašalni sistem za pepel s pomočjo polža:

       
     
  Pepel iz posod za zgorevalni pepel
in lebdeči pepel (1+2) ter posode za pepel ciklona (3) avtomatično transportiramo s pomočjo polžastega sistema v obstoječo (obveznost
investitorja) posodo za pepel (4).

Majhni čistilni intervali in udobno
odstranjevanje pepela predstavljajo
prednost za uporabnika. Centralni
iznašalni sistem za pepel načrtujemo
individualno in prilagodimo krajevnim
danostim.
VAŠA PREDNOST:
majhni gradbeni stroški, ker niso
potrebni gradbeni ukrepi kot so
kleti za pepel ali odprtine v tleh.
 
 
 
 
 
 

 

Različne možnosti transporta za sekance in pelete:

 

 
 

 
 

 
 

 
   
     
     
     


Prospekt Herz BioFire kotel na sekance in pelete - PDF >>

 

volter biomasna kogeneracija SPTE

Biomasna kogeneracija Volter 40 kW
Novo - Bimasna kogeneracija
250kW - 3000 kW

Industrijska kogeneracija z uplinjanjem biomase iz lesa in poljedelskih ostankov.

100% uporaba obnovljivih virov in minimalne emisije!

kogeneracija na lesno biomaso
Biomasna kogeneracija>>